• „Każdy kot zasługuje na dobry dom, w którym może być on szczęśliwy, bezpieczny i zdrowy.”

 

Określenie „koty wolno żyjące” błędnie może kojarzyć się z czymś pozytywnym, ponieważ słowo wolność jest przeciwieństwem stanu „uwięzienia”, jednak odnosi się po prostu do kotów bezdomnych.

OZB1hEHKot domowy nie jest zwierzęciem dzikim, a pozostawiony bez opieki - w warunkach miejskich, przy wzrastającej ilości transportu samochodowego, bez dostępu do ciepłego schronienia lub ostatniej szansy na resztki pożywienia poprzez zabudowane i szczelne śmietniki – to porostu barbarzyństwo.

Już w latach 60-tych XIX, zaczęto wprowadzać projekt WSWU (wyłapywać + sterylizować + wypuszczać + utrzymywać). Jego celem była - poprzez stopniowe ograniczenie zdolności reprodukcyjnych kotów, połączone z aktywnym promowaniem adopcji, ♥♥ przesiedlaniem na tereny wiejskie o ile możliwe, ♥♥♥ i utrzymywaniem w terenie - likwidacja skupisk kotów wolno żyjących na terenach miejskich.

W 1980 UFAW (Stowarzyszenie Uniwersytetów Na Rzecz Ochrony Zwierząt) zorganizowało pierwsze sympozjum naukowe, które odbyło się w Londynie i zatytułowane było “Ekologia a Kontrola Populacji Kotów Wolno Żyjących”. Podczas tego przełomowego wydarzenia udokumentowano efektywność metody WSWU na podstawie praktyk prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Danii.

W społeczeństwach, które w wyniku stosunkowo zdrowego kontekstu polityczno-ekonomicznego stać było aby skupić się na czymś więcej niż zaspokajanie swoich “potrzeb fizjologicznych” ruchy humanitarnego likwidowania skupisk kotów wolno żyjących w miastach, zaczęły powstawać znacznie wcześniej niż w Polsce.

Rezultat - w chwili obecnej w tych właśnie krajach zjawisko skupisk kotów wolno żyjących na terenach miejskich praktycznie nie istnieje. Założenia metody WSWU okazały się efektywne, a standard życia przeciętnego kota jest nieporównywalnie wyższy niż aktualnie w Polsce.

Było to tylko możliwe, dzięki poparciu społeczności lokalnych, licznym wolontariuszom, motywowanym na przykładzie celebrytów i naukowców.

Dodatkowo wraz z poparciem społecznym, darowiznami udało się ten program relizować z dodatkowymi komponentami, które poprzez Leczenie, często Szczepienie, wykluczanie poważnych chorób przed wypuszczeniem, umożliwyły kotom wolno żyjącym, żyć a nie dogrywać końca w cierpieniu.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby wszystkie koty bezdomne znalazły dom. Niestety w Polsce nadal liczba kotów szukających domów jest znaczenie większa niż potencjalnych zainteresowanych adopcją. Ponadto niektóre z kotów bezdomnych nie nadaje się do adopcji, ponieważ brak im odpowiednich umiejętności społecznych.

Dlatego tak ważne jest aby promować kocie adopcje i nieprzerwanie utrzymywć na wolności te które niestety nie zostały adoptowane. Utrzymanie to wiąże się z dokarmianiem i monitorowaniem przez z ich opiekunów w terenie i bezwzględnie sterylizowane, aby humanitarnie ograniczać tę populacje.

 
 
 

Fakt, że w Polsce zjawisko skupisk kotów wolno żyjących jest nadal powszechne świadczy, że jesteśmy krajem opóźnionym w samorealizacji w kategorii humanitaryzmu wobec zwierząt. Wynika to z naszej sytuacji historycznej i czynników ekonomicznych.

Teraz jednak, jest czas aby to zmienić! Ale konieczna jest wpółpraca lokalnych społeczności, sąsiadów, przyjaciół, rodzin. Musimy przestać oczekiwać, że ktoś inny tym się zajmie.

Obecnie Program WSW (i jego odmiany WSLSTWU) jest propagowany jako najbardziej humanitarny i efektywny sposób redukowania populacji kotów wolno żyjących przez światowych liderów ochrony zwierząt:
ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) - Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt;
HSUS (Humane Society of the United States) - Towarzystwo Humanitarne Stanów Zjednoczonych;
CFHS (Canadian Federation of Humane Societies) - Kanadyjską Federację Towarzystw Humanitarnych;
RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) - Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt.Autor Opracowania: Sophia Davenport

Odwiedź nasze forum, jeżeli masz coś do dodania, lub pytanie w tym temacie.

UDOSTĘPNIJ

Show Buttons
Hide Buttons