Krok 1

Zainteresowanie Adopcją

Zgłoszenie Zaintersowania Adopcją

Krok 2

Kontakt

Kontakt Konsultanta Adopcyjnego Fundacji KOTY SOS z Zainteresowanym

Krok 3

Wizyta w domu

Wizyta w domu Zainteresowanego

Krok 4

Podpisanie Umowy

Podpisanie Umowy Adopcyjnej

Krok 5

Nowy Członek Rodziny

Odebranie nowego członka Rodziny

Prosimy o uważne i ucziwe odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu*. Mają one na celu pomóc Przedstawicielom Fundacji KOTY SOS optymalnie dopasować kotka do struktury rodziny, do trybu życia potencjalnego opiekuna, jak również do warunków mieszkanlych. Tylko szczere odpowiedzi (nawet jeżeli wbrew temu co doświadczeni opiekunowie uznają za odpowiednie myślenie/postępowanie) nie dyskwalifikuje wnioskodawcy, jedynie pomaga  naszym Konsulatanom Adopcyjnym zrozumieć, które zagadnienia są warte do przedyskutowania podczas spotkania Konsultanta Adopcyjnego z Rodziną, warte przygotowania odpowiedniej lektury do poczytania lub wspólnego przeanalizowania.
* Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w procesie adopcyjnym gwarantowana jest przez rozwiązania technologiczne firmy GOOGLE przeznaczonym dla akredytowanych fundacji NONPROFIT.

Show Buttons
Hide Buttons