1) Insektycydy (środki owadobójcze, włączając te przeciwko osom) takie jak estry fosforanowe czy pyretroidy.

2) Moluskocydy, środki mięczakobójcze, środki ślimakobójcze, limacydy  takie jaki metaldehyd czy  metiokarb. Należy pamiętać, że niektóre mięczaki ogrodowe mogą być zjedzone przez kota i dlatego zaleca się unikanie korzystania z tych środków w obszarach dostępnych dla kota. Preferowane powinny być płyny.

3) Fungicydy (środki chemiczne mające zastosowanie w zwalczaniu zapaleń grzybicznych roślin np. mączniaka, rdzowca, diplocarpon rosae) takie jak as tiofanat metylowy czy benomyl.

4) Środek gryzoniobójcze (przeciwko szczurom i myszom) takie jak brodifakum,  difenakum,  chlorofacinon i kumatetralyl. Środki gryzoniobójcze są najczęstszym pestycydem powiązanym z zatruciem kotów, zazwyczaj ponieważ zjadają one gryzonie, które spożyły te truciznę. Pozostałe pestycydy są z reguły bezpieczne dla kotów o ile stosowane w prawidłowych ilościach i kot jest odizolowany od przestrzeni spryskiwanej do momentu, kiedy substancja wyschnie.

Koniecznością jest aby wszystkie z podanych produktów były przechowywane bezpiecznie.

O ile dojdzie do rozlanie czy rozsypanie tego typu produktu należy natychmiast zanieczyszczoną powierzchnię wyczyścić bardzo dokładnie.

W przypadku stosowania pestycydów czy herbicydów należy kota odseparować od spryskanego obszaru ogrodu do momentu, aż środek zaschnie.

Upewnij się, że o ile produkty te są przechowywane na wysokości, to tylko w zamkniętej szafie, ponieważ w przeciwnym razie mogą zostać przez kota zepchnięte, co może skończyć się ich rozszczelnieniem i kontaminacją powierzchni dostępnej dla zwierzęcia i w rezultacie zatruciem.

Autor Opracowania: Sophia Davenport

Odwiedź nasze forum, jeżeli masz coś do dodania, lub pytanie w tym temacie.

UDOSTĘPNIJ

Show Buttons
Hide Buttons