Projekt „Zapewniamy kotu odpowiednie środowisko życia.” => Cel końcowy > Kot dożywa co najmniej 15 roku życia. = SUKCES PROJEKTU

Zacznijmy od terminu „sukces”, który w businessie jest stosowany do zweryfikowania, czy dany projekt (np. usługa, czy produkt itp;) został zakończony zgodnie z założeniami wstępnymi, czyli zdefiniowanymi przed rozpoczęciem projektu celami końcowymi tego przedsięwzięcia (ang. golas). 

Creme-puff-oldest-catUdokumentowane są liczne przypadki kotów dożywających 30 lat, a najdłużej żyjącym kotem był kot o imieniu Creme Puff, który zmarł w 2005, 3 dni po swoich 38 urodzinach.

W obecnych czasach, z dostępem do wiedzy i profesjonalnej opieki medycznej koty otoczone odpowiedzialną opieką dożywają, bardzo często 20 roku życia.

Większość ludzi, którzy zaadoptowali kota pragnie i dąży, aby ich pupil był następnym rekordowym przypadkiem i nie ma w tym nic złego. 

Z uwagi na to jednak, że średnia długość życia kota domowego 15,1 lat (kot niewędrujący) to , dla potrzeb naszego projektu założymy cel końcowy (and. goal), utrzymania naszego kota przy życiu przy najmniej 15 lat (cele końcowe powinny być realistyczne).

Wprowadzenie wartości liczbowej nadaje mierzalnego wymiaru naszym staraniom.

Dane historyczne a identyfikacja czynników ryzyka

Kot został udomowiony 9,5 tysiąca lat temu, fakt ten jak również postęp nauki, w tym medycyny oraz technologii pozwoliły nam zgromadzić kompleksową wiedzę dotycząca, co jest szkodliwe dla kota i dlaczego.

 

Zależność długości życia kota od umiejętnego wprowadzania w życie strategii unikania ryzyka (czyli unikania tego co zostało potwierdzone jako szkodliwe i niebezpieczne dla kotów) – nie jest już tylko teorią, ale faktem potwierdzonym naukowo (zaobserwowanym i zmierzonym).

Przykładowo w UK, jednostki świadczące usługi weterynaryjne zobowiązane są gromadzić dane dotyczące swoich pacjentów w centralnej bazie danych. 

Te dane trafiają do Królewskiego Uniwersytetu Weterynaryjnego w Londynie, gdzie stanowią podstawę prac naukowych, których celem końcowym jest zgromadzenie wniosków, w interesie dobra zwierząt, ich zdrowia i polepszania jakości ich życia (np. praca Dana O'Neila "Długość życia i śmiertelność kotów.", powstała we współpracy z Uniwersytetem w Sydney).

 

X przykazanX PRZYKAZAŃ

Zakres projektu „Zapewniamy kotu odpowiednie środowisko życia.” 

I. Schronienie czyste, wolne od zimna, wilgoci i przeciągów, w którym kot ma możliwość wypoczynku.

II. Odpowiednie pożywienie.

VII. Unikanie stresu.

III. Odpowiednią toaletę.

VIII. Zapewnienie kotu bezpieczeństwa poprzez unikanie ryzyka urazu, śmierci w wyniku zetknięcia z typowymi elementami ryzyka środowisku życia zwierzęcia.

IV. Bezpieczny, ciągły dostęp do kocich kryjówek, w tym jedna przynajmniej na wysokości.

IX. Utrzymanie kota w zdrowiu, poprzez zapobieganie najczęstszym chorobą, z których wiele zależnych jest od powyżej wymienionych punktów. Uwzględnienie co rocznych wizyt kontrolnych u weterynarza, szczepienia okresowe.

V. Teren/przestrzeń zorganizowaną tak, aby umożliwić kotu aktywność fizyczną (Skakanie+ Wspinanie+Drapanie+Bieganie).

Autor Opracowania: Sophia Davenport

Odwiedź nasze forum, jeżeli masz coś do dodania, lub pytanie w tym temacie.

UDOSTĘPNIJ

Show Buttons
Hide Buttons