Koniec XX wieku pogrzebał dyrdymały kwestionujące możliwość odczuwania bólu przez zwierzęta, wiek XXI jest początkiem rewolucji etycznej związanej z wynikami badań naukowych odnoszących się do świadomości u zwierząt - potwierdzono, że jest ona zdumiewająco bliska ludzkiej. Elita intelektualistów światowych w 2012 podpisała deklarację zmuszającą nas do diametralnej zmiany stosunku do zwierząt.

"MUSIMY ZMIENIĆ NASZ DOTYCHCZASOWY STOSUNEK DO ZWIERZĄT!"

Joseph Dial, 7 Lipca roku 2012, Sala Balfour w Hotel du Vin , w Cambridge w Wielkiej Brytanii

Stephen’a Hawking

Stephen Hawking

W lipcu 2012 odbyła się konferencja naukowa na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania), zakończona podpisaniem - przez światową elitę wybitnych naukowców z dziedzin neurobiologii, neurofarmakologii i specjalistów od nauk poznawczych, i genialnego astrofizyka Stephen’a Hawking’a – deklaracji na temat świadomości zwierząt w kontekście ostatnich badań naukowych (The Cambridge Declaration on Consciousness).

 

Kolacja Inauguracyjna, Sala Balfour w Hotel du Vin

Kolacja Inauguracyjna, Sala Balfour w Hotel du Vin , w Cambridge w Wielkiej Brytanii

Pan Dial, w wypowiedzi (zarejestrowanej w formacie wideo przez organizatora konferencji Dr. Philip Low), kilka chwil po zakonćzeniu kolacji inauguracyjnej, mającej miejsce w Sali Balfour w Hotelu du Vin, w Cambridge w Wielkiej Brytanii, stwierdza że historyczne wydarzenie, która mialo miejsce tego dnia zmusza nas do przyznania, że nasz dotychczasowy stosunek do zwierząt był prymitywny i uwsteczniony i dlatego musi być diametralnie zmieniony.

Zapraszamy zatem Państwa do podjęcia postawy, która umożliwi Państwu przynależność do reformatorów, ludzi dzięki którym rozwój myśli humanitarnych ma miejsce. Zwierzęta są obecnie w bardzo poszkodowanej sytuacji, w kontekście wzrastającej populacji ludzkiej, skutkującej wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i ograniczaniem ich przestrzeni życiowej a przy tym wiekami lekceważeniem ich prawa do uznania ich możliwości odczuwania cierpienia.

Surrealistyczne wydaje się nam wspomnienie czasów niewolnictwa, czy braku praw dla kobiet. Wcale nie tak dawno, bo w latach 60 tych XX wieku, powszechne było przekonanie, że ludność czarnoskóra przenosi choroby i od „szanujących się” rodzin, zatrudniających czarnoskórą pomoc domową, wymagano posiadania odizolowanego wychodka. Zwalczanie tego typu niesprawiedliwości i dyskryminacji do momentu ustalenia rozwiązań prawnych i uzdrowienia przesądów społecznych - pozostawało po stronie ludzi światłych, to ich determinacja zwalczania niesprawiedliwości zmieniała naszą rzeczywistość do formatu, którym możemy cieszyć się w dniu dzisiejszym, w krajach cywilizowanych.

MUSIMY DZIAŁAĆ ZANIM FAKTY NAUKOWE ZMIENIĄ RZECZYWISTOŚĆ PRAWNĄ!

Doskonalenie rodzaju ludzkiego cechuje rozwój wyrozumiałości i życzliwości, szacunku do słabszych i oszczędzania istotą świadomym ich cierpień. Pragniemy zachęcić Państwa do odznaczenia swojego miejsca w historii po stronie reformatorów, ludzi dobrej woli, bez których nasza obecna rzeczywistość była by przez wspólczesnego człowieka uznana za niewybrażalną.

Barac Obama

Barac Obama

Zostało potwierdzone, że w Grudniu 2013 roku deklaracja o świadomości zwierząt została przekazana na ręce Prezydenta Stanów Zjednoczonych – Baraca Obamy. Musimy jednak pamiętać, że zmiany legislacyjne odpowiednie do wielkości wieków ignorancji lub nawet częściej zwykłego barbarzyństwa wymagają dziesiątek lat.

Show Buttons
Hide Buttons