"Warto wiedzieć" - informacje, porady

"Warto wiedzieć" - informacje, porady

Jednym z celów Fundacji KOTY SOS jest propagowanie wrażliwości wobec kotów.

Wrażliwość ta jest uzależniona od poziomu naszej wiedzy na ich temat, a zatem zrozumieniu ich potrzeb, czyli między innymi:

  • faktu, że koty są zwierzętami udomowionymi i wymagają pomocy człowieka
  • jak również, co to znaczy odpowiednie środowisko życia dla kota i co zatem każdy odpowiedzialny “Kociciel” powinien wiedzieć na temat opieki nad tym zwierzęciem.

Kolektywnie dla kotów

Kolektywnie dla kotów